Avancerade lösningar för vattenbehandling

Vattenrening

När det gäller rengöring är det alltid vattnet som är det viktigaste. Faktum är att om man inte använder vatten av högsta kvalitet, kommer bilens finish inte att bli den bästa och det kommer att synas fläckar på lacken. För att kunna garantera vattnets renhet under alla omständigheter i hela världen, kan ISTOBAL erbjuda en komplett serie avmineraliseringsutrustningar som utnyttjar omvänd osmos.

Vattenreningen kan integreras i de olika tvättsystemen och garanterar en utmärkt vattenkvalitet för den sista sköljningen, utan att påverka maskinens prestanda.

Återvinningsutrustning

Bios

En vattenreningsenhet för tvätt av bilar, bussar och lastbilar som använder ett biologiskt system och med kapacitet att återvinna vatten med ett flöde på 6 000 liter/tim.

En biologisk process avlägsnar organiskt material (främst från rengöringsmedel, vaxer, oljor och kolväten) och minskar på så sätt vattenföroreningar. Dessutom innebär flockbildning att sedimentpartiklar och kolloider enklare kan elimineras.

ZEOLIS

ZEOLIS reningsförmåga beror på användning av zeoliter som är ett nytt filtreringsmaterial av vulkaniskt ursprung. Det är mycket poröst och har en densitet som liknar vattnets. Det här revolutionerande materialet erbjuder en noggrann filtrering. Vattnet flödar genom enheten på ett helt likformigt sätt och utnyttjar zeolitens hela filtreringsyta. En ytterligare fördel är att den höga hastigheten för filtreringen betyder att enheten kan göras mycket mindre, och därför erbjuda maximala prestanda på minimalt utrymme.

Mobilt återvinningssystem

Vår container är konstruerad för att innehålla de huvudsakliga återvinnings- och avfallsfaserna i en standardcontainer (B 2,4 m x L 6 m x H 2,8 m), för att undvika avloppsinstallationer vid en tvättanläggning. Enheten är idealisk för anläggningar med en maximal vattenförbrukning på 5 m3/tim, och som måste återanvända restvattnet från maskintvättarna.

Ingående faser är:

 • Sedimentation och homogenisering
 • Separation av kolväten
 • Fysisk återvinning
 • Desinfektion
 • Förvaring av återvunnet vatten

Avmineralisering

Mindre flöden

 • Kompakta mått.
 • Membran med lång livslängd (med rätt underhåll).
 • Ett brett utbud av förbehandlingsalternativ som alla kan hantera vatten av dålig kvalitet.
 • Alternativ desinfekterande efterbehandling av avmineraliserat vatten.

Medelstora flöden

En perfekt fläckfri ytfinish beror på vattenkvaliteten i den sista sköljningen. Resultatet börjar bli acceptabelt när de upplösta soliderna utgör mindre än 100 ppm* (mg/liter). Allt vatten kan inte uppnå dessa kvalitetsnivåer på ett naturligt sätt. Därför behövs ISTOBALS avmineraliseringsenheter. De utgör en komplett lösning och kan minska andelen upplösta solider i vattnet till nivåer mellan 10 och 70 ppm (mg/liter).

Dessutom tar de minimalt med plats när de installeras i små kontrollrum, eller utomhus i skyddsskåp.

Övrig utrustning

Separatorer för kolväten

Våra separatorer är konstruerade för att avskilja kolväten i vatten från tvättprocesser, regnvatten och dagvatten, och uppnår en koncentration på

Desinfektionsdoseringssystem

Många olika typer av vatten kan användas i biltvättanläggningar (från vattenledningar och brunnar, återvunnet eller avmineraliserat vatten).

Alla dessa typer kan behöva desinfekteras i lagringstankarna innan de används i tvättanläggningen. Detta på grund av tillväxt av svamp och bakterier i det lagrade vattnet.

Doseringssystemet har en kontinuerlig mät- och doseringsfunktion som innebär att felaktig tillsättning av för lite eller för mycket desinfektionsmedel kan elimineras.

Mjukmedel

 • Behållare av glasfiberarmerad polyester
 • Återvinningstank av polyeten
 • Programmerbart val av omedelbar eller fördröjd återvinning

Mätpanel för klorin

 • Panel för dosering av klorinbaserat desinfektionsmedel
 • Dosering i proportion till vattenflödet genom enheten
 • En justerbar pump doserar produkten efter behov
 • Mycket enkel att handha och underhålla

DOWNLOAD KATALOG