ISTOBAL T'WASH30

Top performance technology

Högpresterande teknik

Tvättgator

TVÄTTGATOR

Maximalt tvättflöde, minimalt utrymme

Den nya ISTOBAL T’WASH30-tunneln finns tillgänglig med olika längder: från 12,5 till 32 meter och kan tvätta och torka upp till 60 fordon per timme med treborstars modulen och upp till 80 med femborstars modulen beroende på dess längd och tvätthastigheter.

Dess många möjliga uppsättningar och längder, tillsammans med ett brett utbud av extra tillbehör och system för specifik tvätt av kritiska områden, underlättas tunnelanpassning med en perfekt balans mellan kvalitet och tvättflöde. Allt detta säkerställs av mycket kvalitativa mekaniska delar som garanterar en kontinuerlig och mycket effektiv drift.

Uppdaterad med den senaste styrtekniken är ISTOBAL T’WASH30 en toppmodern tvättunnel som garanterar maximal effektivitet och prestanda för fordonstvättbranschen. Med högteknologi och spetsdesign, samt många funktioner och extra tillbehör, utnyttjar ISTOBAL T’WASH30 hallen optimalt tack vare sin mångsidighet och flexibilitet.

Olika typer av moduler, tvättbågar och borsttyper kan inkluderas för ett perfekt förtvätt, tvätt, polering och tork. ISTOBAL T’WASH30 är också lämplig för högtryckstvätt, antingen som en komplett borstlös tvätt eller bara för hjul och trösklar. Den kan även utföra underspolning och sköljning med regneffekt samt möjlighet att installera en skumgardin ”Infinite Mousse” finns. Teknik och innovation för en effektiv tvätt med hög genomströmning och mekanisk tillförlitlighet.

BILDER & FUNKTIONER

Tvättgator

INFARTSPORTAL

Tvättgator

UTFARTSÄKERHETSSYSTEM

PLC

Tvättgator

FREKVENSOMVANDLARE

Tvättgator

FÖRFLYTTNINGSSYSTEM

Tvättgator

HÖGEFFEKTIV TORK

DOWNLOAD CATALOGUE