4TC

Tvättteknologi i ständig utveckling

Tvättgator

TVÄTTGATOR

ISTOBALS tvättgata 4TC är konstruerad för anläggningar som kräver en hög produktivitet. TC innebär flexibilitet i ordets rätta bemärkelse. Det finns upp till 13 konfigurationer med olika storlekar och funktioner. Tack vare olika transportörlängder – från 12,5 m till 32 m – kan man tillgodose de allra tuffaste produktionskraven.

Beroende på vald längd ligger genomströmningen på 50–100 bilar per timme.

DOWNLOAD CATALOGUE

Overvakningssystem och Betalningsterminaler

Overvakningssystem

Betalningsterminaler