Program Cre100do

ISTOBAL är en av de 100 Spanska företagen som deltar i Cre100do, Ett företagstransformations initiativ som bidrar till tillväxten av den Spanska produktions modellen i förhållande till innovation, konkurrenskraft, och internationalisering. Med stark fokus på tillväxt och framtidsvisioners ISTOBAL medverkar i programmet i syfte att dela kunskap, erfarenhet, och idéer med andra ledande företag från olika sektorer som söker nya möjligheter för tillväxt.

Våra partnerskap:

ISTOBAL Professur

Hyperloop UPV

cotif

COTIF

Cre100do

ISTOBAL är en av de 100 Spanska företagen som deltar i Cre100do