Behöver du hjälp?

Om du har några frågor eller vill fråga oss en fråga, hjälper vi dig med vad du behöver.

Begär en fråga

Om du har några frågor eller vill fråga oss en fråga, hjälper vi dig med vad du behöver.


[contact-form-7 404 "Not Found"]

ISTOBAL genererade en omsättning på över 137 miljoner euro under 2018

By 4 juni, 2019News
ISTOBAL omsättning

ISTOBAL, den spanska ledaren inom fordonsvård och fordonsvårdlösningar för bilindustrin, genererade en omsättning på över 137 miljoner euro under 2018, med en ökning med 2,2% jämfört med föregående år enligt de slutliga siffrorna.

Företaget fortsätter på de senaste årens tillväxtväg och bygger på de utmärkta resultaten som det har uppnått i sina primära exportområden tack vare sina kommersiella dotterbolags och distributörers arbete. ISTOBAL exporterade 78% av sin produktion under 2018, en ökning på 3% från 2017.

Spanien och Frankrike är fortfarande den internationella koncernens största marknader och står för 22% respektive 18% av koncernens nettoomsättning av biltvättutrustning. Italien, USA och Danmark (i den ordningen) kompletterar listan över de viktigaste exportmarknaderna med den högsta omsättningen för koncernen.

I balansräkningen för 2018 framhävs också tillväxten på några av de tio största marknaderna för koncernen. Bland annat var omsättningen i Australien från biltvättmaskiner mer än fördubblad jämfört med föregående år, och i USA, Nederländerna och Rumänien låg tillväxten i nettoomsättningen av bilvårdsprodukter på cirka 50%.

Angående produktdivisioner är portaltvättar fortfarande den högsta säljaren hos ISTOBAL, följt av jetwash-system och tunnlar, ett brett utbud av lösningar för kommersiella fordon samt företagets kemiska produktlinje. Jämfört med föregående år har försäljningen av jetwash-system och tunnlar ökat märkbart, över 15% under 2018, samt kemiska produkter och vattenreningssystem, som översteg 10%.

ISTOBAL Sverige

Det svenska dotterbolaget har under senare år investerat i försäljnings- och servicepersonal för att möta framtida behov under 2019-2025. 2019 är en vändpunkt där flera nya intressanta konton börjar rulla på en förändrad marknad med fokus på fristående biltvättanläggningar för biltvättstunnlar och portaltvättar med nya anläggningar som är nära kunden.

Tillväxtplan och prognos för 2019                       

För att kunna hantera sin strategiska internationella expansionsplan och hantera de nya utmaningarna på marknaden ökade ISTOBAL sin investering i mänskliga resurser med 6,7% i hela koncernen under 2018. Dessa insatser för att stärka företagets organisationsstruktur bör lägga grunden för fortsatt tillväxt under de kommande åren. Koncernen har för närvarande fler än 900 anställda, varav 700 är baserade i Spanien. De förväntar sig en omsättning på över 141 miljoner euro under 2019.

Med närvaro i mer än 75 länder över hela världen kommer koncernen att fokusera på att öka sin marknadskvot på alla sina platser i år för att befästa sitt ledarskap – särskilt i USA, Italien och andra länder som erbjuder stora affärsmöjligheter för ISTOBAL. De planerar också att öka sin tillväxt på mer mogna marknader, som Storbritannien och Nederländerna.

ISTOBAL kommer fortsättningsvis att satsa på digitalisering, genom att utveckla intelligenta tvättutrymmen med Smartwash-tekniken och att arbeta med andra lösningar som förbättrar användarupplevelsen och ger värde för kunderna. Andra viktiga verksamhetsområden för företaget är att utveckla innovativa lösningar för utrustning som tillgodoser tvättbehoven hos alla typer av fordon samt en ny bransch som är inriktad på kyltransporter och fraktcontainrar.