ISTOBAL is at your side, caring for your car

 

ISTOBAL´s uppgift är att “på en daglig basis förbättra för att kunna förse utmärkt bilvård, och därmed öka kundens användarupplevelse”

ISTOBAL värdegrunder:

  • Innovation. Hitta nya sätt att addera värde till personer, generera originella lösningar både för produkter och tjänster och för organisationen samt procedurer.
  • Enastående. Att vara effektiv och slagkraftig i allt vi gör. Hitta nya lösningar med den högsta kvaliteten, lösningar som är flexibla och enkla men kompletta.
  • Fokus på service. Fokus på att uppnå maximal tillfredsställelse hos kunden genom att anpassa efter kundens behov och genom att förutse dessa behov genom att ha en proaktiv inställning att förbättra deras upplevelse.
  • Engagemang. Implementera etiska principer, ärlighet och ömsesidig ansvarighet mellan arbetsgivare och anställd samt med klienter och samhället överlag, för att leva upp till deras tillit till ISTOBAL och bidra till långvariga relationer.

Ta reda på mer om de värden som definierar oss i denna video