ISTOBAL T'WASH10

Novi tunel za pranje i sušenje

Tunel za pranje vozila

TUNELI ZA PRANJE

Novi tunel za pranje i sušenje, T’WASH10, u istom modelu kombinuje svestranost automatske autoperionice sa produktivnošću tipičnim za tunela za pranje. Ovaj novi razvoj osigurava maksimalno iskorišćenje u objektima na kojima se računa svaki kvadratni metar. Počev od objekata dugim samo 9,3 metara, mogu se ugraditi produžeci i dodatni moduli za pranje i voskiranje, maksimalno do 15,8 metara dužine.

Наше истраживачко-развојно одељење razvilo je moćan softver koji korisnicima omogućava usklađivanje operacije pranja sa kretanjem instalacije na šinama, čime se dobija savršeno pranje i sušenje sa velikim protokom vozila.

VIDEO

Preuzmi katalog

Komunikacioniki sistem i terminali za plaćanje info

Komunikacioniki sistem

Terminali za plaćanje