Organizacija grupe

ISTOBAL je korporativna grupa na čelu sa ISTOBAL S.A., matičnom kompanijom koja pruža centralizovanu podršku podružnicama i grupama u skladu sa politikom fleksibilnosti i prilagođavanja osobinama svakog pojedinačnog tržišta.

ISTOBAL Manufacturing Spain je proizvodno preduzeće. Prima naloge svih podružnica i distributera, postavlja prioritetne nabavke i odgovorno je za prijem materijala i proizvoda, i za otpremanje naloga.

Grupa ima 10 podružnica koje obavljaju komercijalne poslove za svoje geografske oblasti:

  • ISTOBAL España, S.L.U.
  • ISTOBAL Portugal Unipessoal, Lda.
  • ISTOBAL UK Limited.
  • ISTOBAL Handelsges. m.b.H.
  • ISTOBAL D.O.O. Beograd.
  • ISTOBAL Danmark A/S.
  • ISTOBAL Sverige AB.
  • ISTOBAL Italia, SRL.
  • ISTOBAL USA Corporation. (*)
  • ISTOBAL do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (*)
* Poslednje dve podružnice su takođe vlasnici montažnih postrojenja u tim zemljama.

Poslednje dve podružnice su takođe vlasnici montažnih postrojenja u tim zemljama. U Grupu je uključena i kompanija ISTOBAL FDI+, specijalizovana za prilagođeni projektni inženjering za sisteme pranja vozova i tramvaja za ceo svet, i ISTOBAL MetalWorks, koji obezbeđuje usluge inženjerskih procesa i proizvodnju proizvoda od metala, i upravlja mašinskim odeljenjem, Restyle, programom ISTOBAL opreme koja je renovirana i ponovo adaptirana za drugu upotrebu.

Povezane kompanije

Velyen

Lavantia Nature