VANDBEHANDLING

Når det gælder rengøring, er vandet nøglen til det gode resultat

Når det gælder rengøring, er vandet nøglen til det gode resultat. Faktum er, at hvis der ikke bruges vand af god kvalitet, bliver køretøjets finish tilsvarende dårlig, da der vil dannes pletter og skjolder på lakerede flader. For at garantere vandets renhed i alle forhold og overalt på kloden tilbyder Istobal et komplet udvalg af løsninger til demineralisering ved hjælp af omvendt osmose.

Når de integreres i de forskellige vaskesystemer, garanterer de en fremragende vandkvalitet til brug i sidste skylning, uden at forringe maskinernes ydeevne.

Genbrugsanlæg

Bios

En vandbehandlingsenhed specielt til vand anvendt til vask af biler, busser og lastvogne baseret på et biologisk system med kapacitet til at levere en mængde recirkuleret vand på 6.000 liter i timen.

En biologisk proces fjerner organiske stoffer (COD hovedsagelig fra vaskemidler, voksprodukter, olier og kulbrinter) og reducerer dermed risikoen for vandforurening. Desuden betyder fnugdannelsen, at sedimenter og kolloider lettere lader sig fjerne.

ZEOLIS

ZEOLIS‘ store effektivitet skyldes brugen af zeolitter, et nyt filtermateriale af vulkansk oprindelse, der er stærkt porøst og har en densitet meget lig vands. Dette revolutionerende materiale sikrer grundig filtrering: Vandet flyder gennem enheden i en helt ensartet strøm, hvorved hele zeolittens filtrerende overflade udnyttes.

Som en ekstra bonus bevirker filtreringsprocessens høje hastighed, at enhedens størrelse kan reduceres, hvilket sikrer maksimal ydelse på minimal plads.

Mobilt recirkuleringssystem

Vores system er designet på en måde, så udstyr til de primære stadier af rensning og spildopsamling kan rummes i en container af standardstørrelse (BxLxH 2,4 x  6 x 2,8 m) for at undgå større anlægsarbejder i forbindelse med et vaskeanlæg. Enheden er ideel til anlæg med et maksimalt vandforbrug på 5 m3/t, som skal genbruge det spildevand, der genereres i vaskeanlægget.

Systemet omfatter følgende stadier:

 • Sedimentering og homogenisering
 • Udskillelse af kulbrinter
 • Fysisk recirkuleringsanlæg
 • Desinfektion
 • Oplagring af behandlet vand

Demineraliseringsanlæg

Lave flowrater

 • Kompakt opbygning.
 • Langtidsholdbare membraner (forudsat korrekt vedligeholdelse).
 • En bred vifte af forbehandlingsmuligheder, alle egnede til vand af ringe kvalitet.
 • Ekstraudstyr til efterbehandling: Desinfektion af demineraliseret vand.

Mellemhøje flowrater

Opnåelse af den perfekte finish uden skjolder og pletter stiller krav til kvaliteten af det vand, der anvendes i sidste skylning. Resultatet er først acceptabelt, når mængden af opløste, faste stoffer ligger under 100 ppm (mg/liter). Men ikke alt vand lever naturligt op til disse kvalitetskrav. Derfor er der behov for Istobals demineraliseringsanlæg. Anlæggene udgør en helstøbt løsning, der kan reducere mængden af opløste, faste stoffer i vandet til et niveau mellem 10-70 ppm (mg/liter).

Desuden er anlæggene meget lidt pladskrævende og kan installeres i små kontrolrum, alternativt udendørs, beskyttet af et kabinet.

Andet udstyr

Kulbrinteseparator

Vores udvalg af kulbrinteseparatorer er designet til at tilbageholde de kulbrinter i vandet, der opstår under vaskeprocessen samt i regnvand og overfladevand, og til at opnå en koncentration på <5mg/l.

Doseringssystem til desinfektionsmiddel

Der kan anvendes mange forskellige typer vand til vask af køretøjer (vandværksvand, brøndvand, recirkuleret vand, demineraliseret vand).

Alle disse vandtyper kan kræve, at opsamlingstankene desinficeres, før vandet bruges i vaskeanlægget, på grund af svampe- og bakterievækst i det opbevarede vand.

Doseringssystemet kan løbende måle og dosere, hvorved bl.a. fejldosering undgås.

Blødgørere

 • Flaske af glasfiberforstærket polyester
 • Polyætylentank til regenereringsmiddel
 • Programmering af øjeblikkelig eller forsinket regenerering

Panel til klormåling

 • Panel til dosering af klorbaseret desinfektionsmiddel
 • Dosering tilpasset vandgennemstrømning
 • Justerbar impulspumpe til dosering af produkt efter behov
 • Betjenings- og vedligeholdelsesvenligt

DOWNLOAD KATALOG