HEAVYWASH ROTATORS

Den nya ROTATORS-modellen i vår HEAVYWASH-serie är en modulär båge som består av upp till åtta motoriserade roterande enheter.

Den här högtryckstvätten är särskilt avsedd för drive-through-tvättning av alla kommersiella fordonstyper som inte går att tvätta med en vanlig portaltvätt, till exempel sopbilar, tankbilar och militärfordon.

HEAVYWASH ROTATORS är det enda drive-through-systemet på marknaden med motoriserade roterande enheter som säkerställer maximalt tryck under tvätten med konstant hastighet. Sprayarmarna är även försedda med stabilisatorer för att undvika tryckförluster.

Utrustningen startar automatiskt med hjälp av fotoceller i alla tre versionerna. Dessutom finns valfria extrafunktioner som kompletterar tvättprocessen för alla fordonstyper, vilket gör systemet helt dynamiskt och anpassningsbart.

DOWNLOAD HEAVYWASH ROTATORS BROCHURE